Algemene Voorwaarden Surfcenter IJburg

algem. voorwVeiligheid, zwemkunst, gezondheid:

Huurders en deelnemers aan de lessen dienen een redelijke conditie te hebben en voldoende goed te kunnen zwemmen. Bij (dreigend) onweer of bij drie lange stoten van de toeter/hoorn dient iedereen het water zo snel mogelijk te verlaten. Instructies van medewerkers van Surfcenter IJburg die te maken hebben met veiligheid dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.

Legitimatie:

Bij verhuur en bij aanvang van een cursus dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden en kan worden gekopieerd.

Reservering en annulering:

Voor cursussen dient vooraf gereserveerd te worden. Bij annulering door de cursist van een reservering twee weken tot vijf dagen voorafgaand aan de start van de cursus zijn de annuleringskosten 25% van het cursusgeld. Bij annulering vijf of minder dagen voorafgaand aan de start van de cursus is het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Bij cursussen waarbij sessies door slecht weer niet door kunnen gaan wordt voor het lesgedeelte van minstens één sessie, in overleg met de deelnemers, gezocht naar een alternatieve dag en tijdstip. Surfcenter IJburg beslist over het al dan niet doorgaan van cursussen/lessen en stelt de inschrijvers/deelnemers daarvan tijdig op de hoogte via het bij Surfcenter IJburg bekende emailadres.

Aansprakelijkheid:

Het materiaal voor de lessen of verhuur is NIET verzekerd. De huurder/gebruiker wordt bij schade door onoordeelkundig gebruik aansprakelijk gesteld. Ontstane schades worden ingehouden op de borg of dienen direct afgerekend te worden (€50,- voor een kleine en €125,- voor een grote board- of zeilreparatie).

Deelnemers verklaren door het zetten van een handtekening vooraf dat ze akkoord gaan met de Algemene voorwaarden van Surfcenter IJburg.{backbutton}

Openingstijden 2017

We gaan open op 29 april!
zaterdag 11.00 - 18.30 uur
zondag 11.00 - 18.30 uur
Vanaf 7 juni tot 8 sept. óók op
woensdag 14.00 - 21.00 uur 
donderdag 18.00 - 21.00 uur 
vrijdag 14.00 - 21.00 uur